ÜHEKORDSED MÄHKMED

 

Kui vahel tuleb ette olukordi, mil eelistad oma lapsel kasutada ühkordseid mähkmeid, siis kindlasti on parim valik ühekordsed ökomähkmed. Ökomähkmete tootmisel on silmas peetud seda, et tooted oleksid võimalikult nahasõbralikud ja ka keskkonnale ohutumad.